Interneta tarifi

BEZLIMITA Pluss STANDARTA Pluss

Maksimāls ātrums līdz 14,7 Mbit/s**,
neierobežots datu apjoms


Ātrums līdz 3,1
Mbit/s
neierobežots datu apjoms


EUR 19,92 mēnesī


EUR 15,65 mēnesī

 

** maksimālais datu pārraides ātrums ir pieejams ar Rev B modemiem un pie nosacījuma, ka abonents atrodas Rev B pārklājuma zonā ar pietiekošu signāla līmeni.

Internetu ir iespējams pieslēgt TRIATEL klientu apkalpošanas centrā, ka arī sadarbības partneru tirdzniecības vietās. Sarakstu skatīt šeit:

 

Piesakies pakalpojumam